Wandelen in Wagenberg

Wagenberg ligt tussen twee polders: aan de zuidoostkant de Zegge of Binnenpolder en aan de andere kant, in het noordwesten, de Grote Zonzeelse Polder. Nadat de westelijker gelegen dijken het bij de Sint Elisabethsvloed in 1421 hadden begeven, kwam in de 15e eeuw dagelijks de zee tot aan de hoogte van Wagenberg en liet na elke vloed vruchtbare klei achter. Bij springvloed was het niet ondenkbeeldig dat het hoogwater de Zegge in zou lopen. Hoogstwaarschijnlijk is toen de dijk verhoogd, die lag tussen de hoogte van Wagenberg en de hoogte van Terheijden. De hoogte van Wagenberg was bekend als Voshil. Die Wagenbergsedijk ging verder over de hoogte van Wagenberg naar de Helkantsedijk. Deze lange verbinding heeft bekend gestaan als de Wagenbergsedijk en de Zeedijk. Wij kennen deze oude dijkweg als Wagenbergsestraat, Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Withuisstraat en Moerdijkseweg, De langs de voet van de Wagenbergsedijk lopende weggetjes kregen de benaming Onderdijk. Daar waar de Hofstad en de Nieuwstraat bij de Dorpsstraat komen is de hoogte van de oude dijk nog het beste te zien. De weelen in de Withuisstraat en Moerdijkseweg (Zeedijk) dateren uit de tijd van die Sint Elisabethsvloed en zijn een gevolg van dijkdoorbraken. Bij zo’n doorbraak kwam het opgestuwde water met enorme kracht door de ontstane opening in de dijk, waardoor er een breed en diep gat ontstond. Bij het herstellen is de dijk om het gat heen gelegd. Langs de Helkantsedijk is hetzelfde gebeurd.

Rondje Put

Rondje put

Een wandeling door de natuurijke omgeving van Wagenberg (c.a. 5 km).

Download Rondje put wandeltocht.pdfrondje put.pdf - download

Ken Wagenberg

Ken wagenberg

U wandelt door een stukje historisch Wagenberg en langs verschillende gebouwen en huizen met een historische achtergrond. Dit alles wordt toegelicht.

Download ken Wagenberg wandeltocht.pdfken wagenberg wandeltocht.pdf - download

Zie ook Fietsen in Wagenberg