Terheijden

De kern Terheijden is een dorp met een groot aantal voorzieningen zowel op maatschappelijk als recreatief gebied. Terheijden ligt ca. 6 km. ten noorden van de stad Breda. De te bezichtigen karakteristieke oude monumenten, De verdedigingslinies, de haven met haar voet-fietsveer en de goede recreatieve voorzieningen maken dit dorp zeer aantrekkelijk voor een bezoek.

Historie
Zeer waarschijnlijk heeft Terheijden zijn naam ontleend aan een opmerkelijk heideveld waarop een nederzetting was ontstaan, gelegen aan de rivier de Mark. De schrijfwijze was namelijk “Ter Heyde” of “Heyden”. De geschiedenis van de naam begint, voor zover bekend, in 1332 als de naam Van der Heyden voorkomt voor een persoon in dit gebied. Door de ligging van Terheijden aan de Mark, de belangrijke verbinding over water tussen Holland en Breda, werd Terheijden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) verschillende malen belegerd door Spaanse troepen en door Staatse troepen omdat er meerdere malen om Breda werd gestreden. De schansen herinneren ons nog aan die periode, die voor de bevolking  zeer slecht was.

Terheijden

Schansen en Linies
Terheijden moet een belangrijke plaats geweest zijn getuige de schansen en linies die er nog aanwezig zijn. Waarschijnlijk een heel slechte plaats om te wonen in tijden van onrust. De polders rondom de schansen en linies konden onder water worden gezet tegen de oprukkende vijand. Rond 1862 bestond Terheijden nog voor 300 ha uit moeras. De schansen (“Spinolaschans of “Grote Schans” en de “Kleine Schans”) werden in de Tachtigjarige Oorlog aangelegd als vestingwerken rond de stad Breda. De linies van het Munnikenhof en Den Hout zijn aangelegd in 1701 naar ontwerp van Menno van Coehoorn. Ze moesten tijdens de Spaanse Successie-oorlog, waarbij de Fransen naar het noorden oprukten, dienen tegen de Fransen. De schansen zijn voor het laatst in gereedheid gebracht naar aanleiding van de Belgisch Opstand.

Zuiderwaterlinie
De Kleine Schans in Terheijden is gebouwd in 1639 om de scheepvaart op de Mark en de verbinding Breda-Moerdijk te beschermen. De polders rond de Kleine Schans Terheijden konden onder water worden gezet. Rond 1862 bestond maar liefst 300 hectare van het dorp uit moeras.

Lees meer over de Zuiderwaterlinie >