Rondleiding Linie’s van Den Hout en/of het Munnikenhof

De Linie van Den Hout vormt een natuurgebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Samen met de Spinolaschans en de Linie van de Munnikenhof beslaat het gebied 42 ha. De linie bevindt zich tussen Den Hout en Made.

Het betreft een vervallen stelsel van aarden wallen en grachten, in 1701 aangelegd door Menno van Coehoorn in de tijd van de Spaanse Successieoorlog. Ze maakte deel uit van de Zuiderfrontier. De linie werd, vanwege haar zigzagvorm, een getenailleerde linie genoemd. Het was onderdeel van een stelsel verdedigingswerken tussen Breda en Geertruidenberg. Uiteindelijk werden hier drie redoutes aangelegd.

Vanaf 1830 gaf Defensie toestemming om de, voordien kale, wallen met eiken te beplanten. De boeren gebruikten deze voor geriefhout. Aldus ontstond een oud bos. In 2004 werd in het oosten van de schans een deel van de eiken gekapt om de zigzagvorm weer beter zichtbaar te maken.

Waar is de excursie/rondleiding, korte beschrijving  en de tijdsduur:
Ongeveer twee uur durende rondleiding door  en over de Linie van Den Hout en/of het Munnikenhof

Minimaal/maximaal  aantal deelnemers:
Minimaal 6 en maximaal 20

Kosten van de  excursie/rondleiding:
2 euro p.p  met een minimum van € 20,00

Gehele jaar of een  gedeelte van het jaar:
Gehele jaar

Bijzonderheden/meer info
Deze rondleiding kan zowel over de Linie van Den Hout als over de Linie van het Munnikenhof gaan.  Om van de Lnie van Den Hout naar de linie van het Munnikenhof te gaan zal minimaal fiets vervoer nodig zijn.

 


Contactgegevens

Cor Knoop
Heemkundekring “Made en Drimmelen”
Fresiastraat 24
4921 HC Made
Tel0162-683642
Mailcaknoop@hetnet.nl
sitewww.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/