Rondleiding Eendenkooi Terheijden

Waar is de excursie/rondleiding, korte beschrijving  en de tijdsduur:
Rondleiding mogelijk in de Binnenpolder van Terheijden, de Eendenkooi en de Linie van den Hout. Weilanden domineren de Binnenpolder van Terheijden. Cultuurhistorische elementen zoals een eendenkooi en restanten van vestingwerken liggen in en rond het gebied. Een rondleiding in de eendenkooi duurt ongeveer 1 ½ uur.

Minimaal aantal deelnemers:
Minimaal 6

Kosten van de  excursie/rondleiding:
Volwassenen: 5 euro p.p.
Kinderen tot 12 jaar: 2,50 euro p.p.

Gehele jaar of een  gedeelte van het jaar:
De eendenkooi kan het gehele jaar bezocht worden.

Bijzonderheden/meer info

Ongeveer 1 kilometer ten noordoosten van Terheijden ligt een interessant natuurterreintje, 5 ha groot. Het ligt als een eiland midden in een  veeteeltgebied waarvan  rond 1990 ongeveer 120 ha aangewezen is tot de Ecologische hoofdstructuur van Nederland. Hiervan is ondertussen 80 ha eigendom   van Staatsbosbeheer, die deze 80 ha verpachten  aan ongeveer tien landbouwers voor extensief beheer. De kooi is  een schuilplaats voor vogels, vlinders en bijzondere planten. Terwijl veel  natuurterreinen in Nederland ontstaan zijn door allerlei kleinschalige landbouwactiviteiten is dit terrein een gevolg van een typisch eeuwenoud Nederlands jagersberoep. Vanaf de vijftiende eeuw verschenen in heel Nederland honderden eendenkooien, waar kooikers, op een diervriendelijke manier, dus niet met een geweer, duizenden eenden wisten te vangen. Goed voor een goed belegde  boterham. Het beroep is nog steeds wettelijk beschermd door middeleeuwse wetten die vastgelegd liggen in de oude zakelijke wetgeving. Hierdoor hebben o.a. molenaars recht op wind en  kooikers recht op rust. De kooi in Terheijden is een van de oudsten in Brabant en is vanaf 1693 tot 1935 in gebruik geweest. Hierdoor ontstond in Terheijden een uniek natuurterrein dat dankzij vrijwilligersactiviteiten en een zorgvuldig beheer door Staatsbosbeheer  vanaf 1970 een deel van zijn oude glorie heeft teruggekregen. Er worden of werden  broedvogels, vlinders, mossen, paddenstoelen  en andere planten geïnventariseerd. Vanaf 1970 tot 1998 werden er in oktober jaarlijks trekvogels geringd voor wetenschappelijk onderzoek. Er broeden torenvalken, ransuilen, sperwers, nijlgansen en 25 soorten zangvogeltjes. Af en toe verschijnen er ijsvogeltjes, watersnippen, dodaarzen, aalscholvers, boomvalken en verschillende soorten eenden.
Bijzondere planten zijn o.a. koningsvarens, groot springzaad, grote pimpernel, pluimzegge en meer dan honderd soorten  paddenstoelen.
In de zomermaanden worden er 20 soorten dagvlinders waargenomen.
Kortom voor elk wat wils.
Door gebrek aan vrijwilligers dreigde in 1991 het onderhoud van de eendenkooi in moeilijkheden te geraken. Gelukkig werd toen vanuit de heemkundekring De Vlasselt in Terheijden een natuurwerkgroep van 8 mensen opgericht. Ondertussen is deze uitgegroeid tot 13 vrijwilligers.  Elke eerste zaterdag van de maand werken zij in de kooi. De vanginstallatie en de vangplas wordt in stand gehouden alsook de plaats waar het kooikerhuisje heeft gestaan. Dankzij deze groep is hier nog steeds iets van het oude kooikerberoep terug te vinden en kan men zich voorstellen hoe kooikers vroeger zonder jachtgeweer met de blote handen jaarlijks tienduizend wilde eenden wisten te vangen.

Meer informatie over de eendenkooi is te vinden op: http://eendenkooi.blogspot.nl/

En

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/baronie-van-breda/bezienswaardigheden/eendenkooi-terheijden


Contactgegevens

Anneke Oomes
Boswachter Staatsbosbeheer
baronievanbreda@staatsbosbeheer.nl
Tel088-2843810