Lage Zwaluwe

Lage Zwaluwe is net zoals Drimmelen gelegen aan de rivier de Amer, de binnen- en buitenhaven speelt hier dan ook een grote rol. De hier gevestigde jachthavenbedrijven zijn georiënteerd op de Biesbosch. De natuurliefhebber maar ook de liefhebbers van oude gebouwen komen in Lage Zwaluwe,  met zijn diverse markante gebouwen zoals enkele fraaie kerken en een aantal monumentale boerderijen, royaal aan hun trekken.

Lage Zwaluwe

Historie
De naam van Zwaluwe komt voor het eerst in de geschiedenis voor in het jaar 1290. In een oorkonde van Floris V, de graaf van Holland, de toenmalige bezitter van het dorp, is er sprake van “die Swaluw”. Deze naam is waarschijnlijk ontleend aan een riviertje dat tot het ontstaan van de Biesbosch in 1421 in die omgeving stroomde. Een andere stelling is dat de naam Zwaluwe drassige grond betekent, gelijk aan Betuwe/Batouwe: goede grond en Veluwe/Valeouwe: slechte grond!

De graven van Holland waren dan wel de bezitters van het gebied, doch het dagelijks bestuur lieten zij tot het jaar 1503 over aan de ambachtsheren Van Duvenvoorde, waarschijnlijk waren zij de eerste Heren van de heerlijkheid Zwaluwe. Zwaluwe was een hoge heerlijkheid, dat betekende dat de Heer, die bestuurder was van Zwaluwe, zijn eigen wetten mocht maken en zelf mocht beslissen over de straffen, die uitgedeeld werden; zelfs de doodstraf mocht uitgesproken worden. Buiten het dorp Hooge Zwaluwe heeft tot in de vorige eeuw nog een galg gestaan. De heer had nog meer rechten, zoals jachtrecht en visrecht. De Heer van een hoge heerlijkheid had dus alle macht over de inwoners van de plaats. In 1795 komt er een einde aan de heerlijkheden en wordt Zwaluwe een gemeente.