Imkerij `de Biesbosch`

  • Handel in en verhuur van honingbijen
  • Verkoop van bijenproducten
  • Verkoop van imkerbenodigdheden
  • Bijenteelt educatie en advies

Hoewel de activiteiten van imkerij ‘de Biesbosch’ heel divers zijn, behoort het verhuren van bijenvolken tot de kernactiviteit. In verreweg de meeste gevallen worden bijenvolken verhuurd voor bestuivingsdoeleinden, in zowel open teelten als bedekte teelten.
Bestuiving is ‘maatwerk’, hetgeen wil zeggen, dat er wel bestuivingsadviezen worden gegeven, maar dat er zeker geen standaardregels bestaan. E.e.a. hangt onder andere af van verschillende factoren waaronder Soort gewas, Plaatselijke omstandigheden, Bloeiperiode, Kashoogte en Kastype. Imkerij ‘de Biesbosch’ streeft altijd naar een bestuiving op maat situatie, waarbij optimaal service wordt verleend door een deskundige en gediplomeerde imker. Bovendien wordt uitsluitend met zachtaardige bijenvolken gewerkt. In bepaalde gevallen kan een ‘no cure no pay’ overéénkomst worden gesloten.

Naast bovenstaande commerciële activiteiten van de imkerij, waarbij ook de handel in honing en andere bijenproducten een belangrijke rol speelt, bestaan ook nog ideële activiteiten, waarbij gestreefd wordt om alles zoveel mogelijk kostendekkend te realiseren. Het gaat hierbij om educatieve werkzaamheden waaronder voorlichtingsactiviteiten op (ambachten)markten, bijenteeltlessen voor imkers, beginners en gevorderden, bijenteeltlessen op basisscholen en voortgezet onderwijs, het houden van lezingen en excursies, enz. Al deze educatieve activiteiten worden geheel verzorgd door een gediplomeerde bijenteeltleraar, met een bevoegdheid om zowel beginnende als gevorderde imkers op te leiden.

Imkerij de Biesbosch


Contactgegevens

Molenstraat 34
4921 KK Made
Tel0162687940 / 0651240266
Mailimkerij.de.biesbosch@planet.nl