Hooge Zwaluwe

De kern Hooge Zwaluwe bestaat uit een prachtige lintbebouwing met authentieke woningen en boerderijen en diverse monumenten. Deze kern is zeker het bezoeken waard tijdens een mooie fiets- of wandeltocht. Ook als u van gezelligheid houdt, komt u aan uw trekken in een van de plaatselijke horecagelegenheden.

Hooge Zwaluwe

Historie
Het dorp dat sinds jaar en dag een broer-zusverhouding heeft met het naastgelegen Lage Zwaluwe, wordt het eerst vernoemd in de helft van de veertiende eeuw. In 1376 worden de dorpen gescheiden en wordt Hooge Zwaluwe eigendom van het huis van Nassau. Dit duurt tot 1404, als de twee polderdorpen weer samen worden gebracht. In 1421 wordt Hooge Zwaluwe, net als de rest van de huidige gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen overspoeld door de Elizabethsvloed. Het dorp overleeft de ramp ternauwernood.

Waarschijnlijk is de haven ontstaan in het begin van de 16e eeuw. Hooge Zwaluwe lag toen op de dijk rond de “Groote of Zuidhollandse Waard”, een groot gebied noord-oostwaarts. Deze dijk begaf het tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421 en het westen van deze waard werd een enorme binnenzee. Hooge Zwaluwe bleef gespaard (het is nog steeds diezelfde dijk) en kwam toen ineens aan zee te liggen. Dat verklaart ook dat Hooge Zwaluwe een “Zeedijk” heeft. Die binnenzee (later “de Biesbosch”) stond in rechtstreekse verbinding met de Noordzee, wat goed te merken was aan de grote getijdenverschillen hier. Het wegstromende vloedwater vond haar weg langs natuurlijke kreken die hierdoor telkens werden uitgeslepen. De haven van Hooge Zwaluwe is ook uit zo’n kreek ontstaan. Het naastliggende land werd door aanvoer van slib door de Maas steeds hoger. In de 16e eeuw werd begonnen met de eerste inpolderingen aan de oostkant van de dijk.