Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe

De vereniging heeft ten doel:

  1. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek
  2. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren, zoals, onder meer de plaatselijke geschiedenis, het plaatselijk volksleven, het landschap en de bebouwing;
  3. Het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke zaken zowel roerend als onroerend van aard;
  4. Het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het (doen) houden van lezingen en studie-avonden; het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het oprichten en beheren van een museum en/of documentatiecentrum;
  1. Het daadwerkelijk steunen van diegenen, die zich met het onderzoek van één bepaald heemkundig onderwerp bezig houden;
  1. Het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die een gelijksoortig doel na streven;
  1. Alle overige wettelijk toegestane middelen.

Tenminste 3 maal per jaar komt er een tijdschrift uit voor de leden in de vorm van “De Bùrt”, waarin plaatselijke gebeurtenissen uit het verleden de revue passeren. Daarnaast ook een themanummer per jaar. Er worden tentoonstellingen en lezingen georganiseerd. Het lidmaatschap bedraagt € 23,- per jaar (bij automatische incasso € 22,-)

Heemkundekring Willem Snickerieme


Contactgegevens

Nieuwlandsedijk 53
4926 AN Lage Zwaluwe
Algemeen: Mailadministratie@erfgoedzwaluwe.nl
Redactie: Maillgtenhaaf@gmail.com
Secretariaat: Maillisette.vandeweijer@gmail.com
Archivaris: Mailrvdveeke@gmail.com
sitewww.erfgoedzwaluwe.nl
Facebook