Disclaimer

Gemeente Drimmelen staat niet in voor de juistheid van de op website www.voortuinvandebiesbosch.nl aangeboden informatie en documenten; in geen geval is gemeente Drimmelen aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van gemeente Drimmelen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de gemeente Drimmelen worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© 2009 Gemeente Drimmelen.