Disclaimer

Het Vrijetijdsplatform Drimmelen alsmede de Gemeente Drimmelen staan niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is het Vrijetijdsplatform of de Gemeente Drimmelen aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van het Vrijetijdsplatform Drimmelen en de Gemeente Drimmelen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van hetVrijetijdsplatform Drimmelen worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© 2009 Het Vrijetijdsplatform Drimmelen.